พาลูกเที่ยวตั้งแต่อยู่ในท้อง ชวนคุณแม่เที่ยวตอนท้อง | Little Panda’s Preggy Mommy Travel Diary

พาลูกเที่ยวตั้งแต่อยู่ในท้อง เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย | Travelling while expecting and stay healthy (TH) 

Airlines’ Official Guidelines for Expecting/ Pregnant Passengers | คำแนะนำของสายการบินสำหรับสตรีมีครรภ์

Tips เลือกที่นั่ง สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เมื่อต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน | Travelling by plane while expecting and stay healthy (TH)

Little Panda @ 28 weeks (New Zealand Trip)

IMG-20131221-WA0024 IMG-20131222-WA0015  photo 1flipped

Little Panda @ 30 weeks (Laos, Udon, Loey Trip)

20140102_154912 20140104_072100 20140105_101558

Little Panda @ 34 weeks (Rayong Trip)

IMG-20140215-WA0001

Airlines’ Official Guidelines for Expecting/ Pregnant Passengers | คำแนะนำของสายการบินสำหรับสตรีมีครรภ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: