เด็ก/ ผู้เยาว์ เดินทางต่างประเทศโดยไม่มีผู้ปกครองได้มั้ย

ปกติเคยแต่ไปพร้อมกันสามคนพ่อแม่ลูก มีบ้างที่พ่อลูกบินด้วยกันสองคน แล้วแม่ไปก่อน หรือแม่ตามไป ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าลูกกับพ่อนามสกุลเดียวกันนะคะ พกแค่พาสปอร์ต ไม่ต้องเอาอะไรไปเพิ่มเติม

แล้วทีนี้สงสยังว่าถ้าฝากให้ลูกเดินทางไปกับญาติก่อน จะไปได้มั้ยเอ่ย ไปเช็คกับกรมการกงศุลมาค่ะ (ญาติแพนด้าก็เดินทางด้วยวิธีนี้ ผ่านตม. มาเรียบร้อย แต่โดนเค้าสัมภาษณ์เยอะนิดนึง

ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ ไม่งั้นเค้านึกว่าลักพาตัวเด็กเน้อ .. ทั้งพ่อแม่ที่จดทะเบียน และไม่จดทะเบียนก็ต้องยินยอมคู่กันนะคะ ดังนั้นเคสที่พ่อแม่แยกทางกันจะมีเพิ่มมาขั้นตอนนึง คือทำหนังสือรับรองการเลี้ยงดูบุตร คนไหนเป็นคนเลี้ยงดู คนนั้นเซ็นต์คนเดียวค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก consular.go.th

http://www.consular.go.th/main/th/services/6441/79620-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87—%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.html

การรับรองหนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ 

การนำบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ไปต่างประเทศ 

1.  กรณี บิดามารดา จดทะเบียนสมรสกัน 
     
     
ขึ้นอยู่กับความยินยอมของ บิดามารดา หากยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศได้ 
     
สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

     1.1  บิดามารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม 
     1.2  
นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
     1.3  
นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
           
ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล
     1.4  
เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
           
ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

 

2.  กรณี บิดามารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน 

     2.1   บิดามารดา อยู่ด้วยกัน และยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

             – บิดามารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม
             –
นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
             
นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
               ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล 
             – เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
               ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

     2.2  บิดามารดา แยกทางกัน และไม่สามารถติดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

            – ให้ บิดา หรือ มารดา ผู้ที่จะนำบุตรไปต่างประเทศ ติดต่ออำเภอ / เขต 
             
เพื่อทำหนังสือรับรองอุปการะเลี้ยงดูบุตร ว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร และผู้นั้น
             
เป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงผู้เดียว 

             นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
             
นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์
               ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล 
             – เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
               ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: