ว่าด้วยเรื่องพี่เลี้ยง | ชีวิต working mom

พี่เลี้ยงดี ๆ เป็นลาภอันประเสริฐจริงๆ ค่ะ คุณแม่ทำงานนอกบ้านส่วนใหญ่จะจำเป็นต้องใช้พี่เลี้ยง (หากไม่มีญาติผู้ใหญ่เลี้ยงให้) แต่แม่ๆ ที่ใช้พี่เลี้ยงคงจะทราบว่าการจะมีพี่เลี้ยงที่ดีและถูกใจ มันไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เล้ยยย

** เราจำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงมั้ย **

จริงอยู่ว่าเลี้ยงลูกเองย่อมดีกว่าให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงเยอะ ๆ

  • พี่เลี้ยงช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใหญ่ที่บ้าน เวลาที่แม่ต้องไปทำงาน
  • เสียเงินจ้างพี่เลี้ยง เพื่อให้แม่สามารถทำงาน ได้รายได้เสริม (มากกว่า) เข้าบ้าน
  • ใช้พี่เลี้ยงแต่จำเป็น คือเวลาที่เราไม่อยู่บ้าน
  • ถ้าเราอยู่บ้าน ควรใช้พี่เลี้ยงทำงานบ้าน (ซักผ้าลูก ล้างขวดนม ฯลฯ) เราจะได้มีเวลาอยู่กะลูกมากขึ้น
  • ถ้าเราออกนอกบ้าน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: